01.

CHAPTER STUDIO

Chụp tại Studio của CHAPTER. Hướng tới sự đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí.

STUDIO 1

6.800.000 VND

(2 giờ làm việc)

01 vest tại Chapter


01 váy cưới tại Chapter


03 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh phóng gỗ laminate (kích thước 60x90cm)


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 20 ảnh

STUDIO 2

9.000.000 VND

(3 giờ làm việc)

Tối đa 02 trang phục


03 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh phóng ép gỗ laminate (Kích thước 60x90cm)


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 40 ảnh


Album ảnh cưới 20 Trang


Video slideshow ảnh cưới

02.

CHAPTER ELEGANT

Gói chụp địa điểm bất kì tại nội thành Hà Nội. Các cặp đôi sẽ được tư vấn địa điểm, phù hợp với mong muốn, trang phục.

NỘI THÀNH 1

9.800.000 VND

(1/2 ngày)

Tối đa 02 trang phục


03 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 40 ảnh


Album ảnh cưới 20 Trang


Video slideshow ảnh cưới


01 địa điểm chụp

NỘI THÀNH 2

12.800.000 VND

(1 ngày)

02 vest tại Chapter


02 váy cưới tại Chapter


01 trang phục thường


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album ảnh cưới 30 Trang


Video slideshow ảnh cưới


Tối đa 02 địa điểm chụp

NỘI THÀNH 3

14.800.000 VND

(1 ngày)

02 vest tại Chapter


02 váy cưới tại Chapter


01 trang phục thường


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album ảnh cưới 30 trang


Video slideshow ảnh cưới


Tối đa 03 địa điểm chụp

NỘI THÀNH 4

18.900.000 VND

(Đặc biệt)

Tối đa 03 trang phục


01 stylist tư vấn


Free set up concept (Tối đa 2.000.000 VND)


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album ảnh cưới 30 trang


Video slideshow ảnh cưới


Tối đa 03 địa điểm chụp

03.

CHAPTER ELEGANT

Gói chụp địa điểm bất kì tại Miền Bắc. Các cặp đôi sẽ được tư vấn địa điểm, phù hợp với mong muốn, trang phục.

GÓI CHỤP MIỀN BẮC 1

15.800.000 VND

(1 ngày)

02 vest tại Chapter


02 váy cưới tại Chapter


02 trang phục thường


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album thiết kế cá nhân hóa 30 trang


Video slideshow ảnh cưới


Cách HN <100KM

Thêm 1 ngày + 4.000.000 đ

GÓI CHỤP MIỀN BẮC 2

19.800.000 VND

(1 ngày)

02 vest tại Chapter


02 váy cưới tại Chapter


02 trang phục thường


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album thiết kế cá nhân hóa 30 trang


Video slideshow ảnh cưới


Cách HN >100KM

Thêm 1 ngày + 4.000.000 đ

04.

CHAPTER ELEGANT

Gói chụp địa điểm bất kì tại Miền Trung và Miền Nam. Các cặp đôi sẽ được tư vấn địa điểm, phù hợp với mong muốn, trang phục.

GÓI CHỤP

MIỀN TRUNG – MIỀN NAM

22.800.000 VND

02 vest tại Chapter


02 váy cưới tại Chapter


02 trang phục thường


05 ảnh để bàn (kích thước 15x21cm)


02 ảnh 60×90 ép gỗ laminate


Toàn bộ file ảnh gốc


Photoshop kỹ 50 ảnh


Album thiết kế cá nhân hóa 30 trang


Video slideshow ảnh cưới

03.

CHAPTER CINEMATIC

New Chapter Starting Yesterday – Cá nhân hóa câu chuyện tình yêu của 2 bạn.
Bộ ảnh do chính tay Founder của Chapter thực hiện.

24.800.000 VNĐ

Chi tiết sản phẩm

02 VEST TỰ CHỌN

thương hiệu

Chapter Wedding Studio

02 VÁY TỰ CHỌN

thương hiệu

Chapter Wedding Studio

02 THƯỜNG PHỤC

Stylist Chapter tư vấn

01 album ảnh cưới

40 TRANG

(kích thước 30×30 cm)

02 ẢNH PHÓNG

(kích thước 60×90 cm)

05 ẢNH ĐỂ BẢN

(kích thước 15×21 cm)

SLIDE ẢNH

trình chiếu

60 ẢNH

Chỉnh sửa kỹ

04.

CHAPTER PREWEDDING FILM

PREWEDDING FILM 1
Highlight Video

chapterwedding ảnh cưới cổ điển 11

10.000.000 VND

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 video thời lượng 3 – 5 phút quay

PREWEDDING FILM 2
Video có kịch bản – Moodboard

chapterwedding album album ảnh cưới đẹp 18

15.800.000 VND

Tư vấn địa điểm, concept, trang phục phù hợp

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 kịch bản quay phim và 01 video thời lượng 3 – 7 phút

PREWEDDING FILM 3
Quay riêng 1 ngày

chaperwedding ảnh cưới vintage 15chaperwedding ảnh cưới vintage 164

18.800.000 VND

Tư vấn địa điểm, concept, trang phục phù hợp

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 kịch bản quay phim và 01 video thời lượng 3 – 7 phút

GÓI QUAY PREWEDDING 1
Quay cùng ngày chụp

10.000.000 VND

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 video thời lượng dưới 3 – 5 phút

GÓI QUAY PREWEDDING 2
Quay cùng ngày chụp

15.800.000 VND

Tư vấn địa điểm, concept, trang phục phù hợp

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 kịch bản quay phim và 01 video thời lượng 3 – 7 phút

GÓI QUAY PREWEDDING
Quay riêng 1 ngày

18.800.000 VND

Tư vấn địa điểm, concept, trang phục phù hợp

Sản phẩm hoàn thiện gồm 01 kịch bản quay phim và 01 video thời lượng dưới 10 phút