#CHAPTER STORIES

THE STORY OF CHAPTER

WATCH VIDEO

#CHAPTER STORIES

THE VALUES OF CHAPTER

Mission

Cung cấp dịch vụ Photo & Videography for Wedding ở chất lượng cao cấp – sáng tạo – đầy cảm hứng và cá nhân hoá tới từng khách hàng.

Vission

Trở thành địa chỉ tin cậy mà các cặp đôi tìm đến khi muốn có cho mình một bộ ảnh tinh tế – nhẹ nhàng – cá nhân hoá là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Chapter cũng sẽ nỗ lực phát triển sức sáng tạo và cầu tiến để các bạn trẻ tìm đến cùng phát triển. 

Tinh Tế

Chúng tôi tin rằng nghệ thuật là sự nâng cấp của lối sống. Theo đuổi phương châm “tinh tế” trong cả lối sống, cách làm việc và giao tiếp sẽ tạo ra điểm giao cảm giữ Chapter với những khách hàng tương đồng.

Sáng Tạo

Vừa chân thực, vừa mới mẻ và tạo ra được dấu ấn khác biệt trong từng sản phẩm là giá trị mà đội ngũ của Chapter theo đuổi. Chúng tôi sẽ không ngừng kiến tạo để trải nghiệm của khách hàng ngày một tốt hơn.

Học Hỏi

Là những bạn trẻ có khát khao cống hiến, chúng tôi học hỏi và tiến bộ từ chính đội ngũ, từ đối thủ và từ khắp năm châu.

ảnh cưới đẹp

#CHAPTERWEDDING

HUMAN OF CHAPTER

Founder

TRẦN CẢNH 

Sale Manager

MAI LINH

Managing Editor 

HOÀNG DŨNG 

Marketing Executive

DƯƠNG LINH

Photographer

TRẦN NGỌC

Editor

TRẦN THUẬN

Cameraman

HIẾU PHẠM

Saler

QUỲNH NHI 

Founder

TRẦN CẢNH

Sale Manager

MAI LINH

Marketing Manager

DƯƠNG LINH

Managing Editor

HOÀNG DŨNG