PAGKAGE 01

BASIC PHOTO

8.000.000 – 9.000.000 VND

chapter wedding ảnh cưới đẹp 41

Ăn hỏi: 02 chụp ảnh

Hoặc Ngày cưới: 02 chụp ảnh

SẢN PHẨM

15-20 ảnh chỉnh màu mỗi ngày sau 48h.

100% ảnh đã được blend màu.

Trả ảnh gốc sau khi hoàn tất thanh toán.

PAGKAGE 02

TADA SILVER

30.000.000 VND

chapter wedding ảnh cưới 56

Ăn hỏi: 01 quay phim & 01 chụp ảnh

Ngày cưới: 02 quay phim & 02 chụp ảnh

SẢN PHẨM

Mỗi buổi 01 video phóng sự (từ 3 – 5 phút).

15-20 ảnh chỉnh màu mỗi ngày sau 48h.

100% ảnh đã được blend màu sau 5-10 ngày.

PAGKAGE 03

TADA GOLD

38.800.000 VND

chapter wedding ảnh cưới nghệ thuật 12

Ăn hỏi: 02 quay phim & 02 chụp ảnh

Ngày cưới: 02 quay phim & 02 chụp ảnh

SẢN PHẨM

Mỗi buổi 01 video phóng sự (từ 3 – 5 phút).

15-20 ảnh chỉnh màu mỗi ngày sau 48h.

100% ảnh đã được blend màu sau 5-10 ngày.

PAGKAGE 04

ITIMATE WEDDING 1

25.000.000 VND

chapter wedding ảnh cưới đẹp 7

02 quay phim & 02 chụp ảnh

Sound Mixer – Cá nhân hóa nội dung

SẢN PHẨM

100% ảnh đã được blend màu sau 5-7 ngày.

20 ảnh sneak peek trong vòng 48h.

01 phim phóng sự (từ 5 – 10 phút).

PAGKAGE 05

ITIMATE WEDDING 2

40.000.000 VND

chapter wedding ảnh cưới đẹp 23

03 quay phim & 03 chụp ảnh

Founder Tada trực tiếp tư vấn và leader

Sound Mixer – Cá nhân hóa nội dung

Hỗ trợ Setup Lightning

SẢN PHẨM

100% ảnh đã được blend màu sau 5-7 ngày.

20 ảnh sneak peek trong vòng 24h.

01 Phim phóng sự từ 5-10 phút.

50 ảnh PTS kỹ + 10 layout post FB.

PAGKAGE 06

TADA SIGNATURE

55.000.000 VNĐ

ĂN HỎI

02 quay phim & 02 chụp ảnh

NGÀY CƯỚI

03 quay phim & 03 chụp ảnh + Founder Tada

01 BUỔI TƯ VẤN TRỰC TIẾP BỞI FOUNDER TADA

SOUND MIXED – Cá nhân hóa nội dung

FLYCAM đón dâu

Chi tiết sản phẩm

01 PHIM PHÓNG SỰ CƯỚI

(từ 5 – 10 phút)

01 PHIM TRUYỀN THỐNG

(từ 20 – 30 phút)

10 ẢNH SNEAK PEEK MỖI NGÀY 

trong vòng 24h thực hiện

TOÀN BỘ ẢNH

ĐƯỢC BLEND MÀU SAU 7  NGÀY

100 ảnh PTS kỹ

15 LAYOUT POST FACEBOOK 

tương tự trên fanpage Tada Wedding Film